« Základní informace a obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky

Proč nakupovat v našem internetovém obchodě E-shop.scottmtb.cz?

V E-shop.scottmtb.cz je pro Vás připraven široký sortiment zboží převážně značky SCOTT s obrázky a popisy !!! Za veškeré nákupy v E-shop.scottmtb.cz i v naší kamenné prodejně SCOTT Veloservis můžete získat zajímavé slevy na své další nákupy !!! Internetové ceny produktů jsou velmi výhodné a navíc na našem E-shop.scottmtb.cz jsou všechny uvedené produkty skladem !!! obchod SCOTT Veloservis provozující patří E-shop.scottmtb.cz mezi tradiční prodejce v regionu a nabízí odborné zázemí s více než desetiletou historií

Objednávka a ceny zboží
 • si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení
 • hlavní způsob objednání je po registraci do E-shop.scottmtb.cz, naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky, po dohodě lze objednávat také telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně
 • skladem máme vždy jeden kus zboží, zbytek kusů je na doobjednání
 • při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon)
Storno objednávky
 • kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním
 • prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, převážný důvod jest, zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. O této skutečnosti je povinen informovat kupujícího.
 • prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
 • pokud je v nabídce poslední kus vybraného zboží, prodávající negarantuje dodání tohoto zboží - kupující bude neprodleně informován o nemožnosti objednávku dodat. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Termín dodání zboží
 • zboží uvedené na E-shop.scottmtb.cz je skladem, pokud tedy objednáte zboží do 11:00, tak zásilka bude odeslána do 24 hodin, jinak následující pracovní den
Doprava zboží
 • zboží je dopravováno pouze v rámci ČR a na Slovensko
 • doprava zboží po ČR ke kupujícímu je při objednávce od 5000 Kč zdarma
 • pokud budete odstupovat od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a finální cena klesne pod 5000,-Kč bude Vám dopočítán doplatek za poštovné ve výši 140/160 Kč
 • pokud odstupujete od smlouvy, náklady na vrácení zboží hradí kupující
 • při objednávce do 5000Kč kupující uhradí 140/160 Kč
Úhrada zboží
 • v běžných případech zboží zasíláme na dobírku, kupující hradí kupní cenu při převzetí zboží
 • hotovostní úhrada zboží při osobním odběru (na prodejně nemáme platební terminál)
Převzetí zboží
 • objednané zboží lze převzít osobně
 • běžně zboží zasíláme DPD, Zásilkovna (výdejní místo)
 • při použití přepravní služby doporučujeme ihned po převzetí zboží zkontrolovat, při nějaké závadě nás neprodleně kontaktujte na telefonu uvedeném na faktuře
 • na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel
Záruka 24 měsíců
 • výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
 • záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží
 • záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením
 • přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem
 • pro běžnou reklamaci postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží
Výměna zboží
 • pokud zboží posíláte na výměnu - vyměněné zboží Vám bude odesláno zpět na Vaši adresu za cenu poštovného a doběrečného
 • cena nového zboží je vyšší než cena vráceného – platíte rozdíl v ceně, poštovné a doběrečné při převzetí nového balíčku
 • cena nového zboží je nižší než cena vráceného – přeplacenou částku Vám ihned vrátíme zpět na Váš účet
 • pokud vracíte zboží, náklady na výměnu zboží hradí kupující
Reklamace
 • reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
 • v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
 • pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně
 • v případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt
 • bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout
 • záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít
 • kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tato sleva lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu
 • v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat
Odstoupení od smlouvy
 • odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil
 • vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách
 • odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000
 • zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nepodnikatel)
 • při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží
 • pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek
 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
 • zboží nesmí být použité
 • zboží nesmí být nijak poškozené
 • zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. s originálem dokladu o koupi
 • zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
 • zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
 • vracení zboží je možné po dohodě i osobně
 • při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš bankovní účet - kupní částka bude vrácena v zákonné lhůtě 30 dnů od vrácení zboží
 • při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží
Ochrana dat
 • plně respektujeme Vaše soukromí
 • veškerá získaná data, která jsou nutná pro správné vyřízení Vaší objednávky chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta třetím osobám
 • používáním a využíváním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek
 • v případě nezákonného napadení našich internetových stránek neznámým pachatelem (hackerem) máme právo ustoupit od záruky bezpečnosti Vašich dat, pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty
Údaje na stránkách
 • veškeré údaje uváděné na stránkách www.scottmb.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační.
 • E-shop.scottmtb.cz má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění, v případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, (pokud nenastane jiná dohoda), mu tato záloha po dohodě bude vrácena
Platnost obchodních podmínek
 • obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2008 do vydání nových obchodních podmínek.
Bankovní spojení:

Air bank - číslo účtu: 1084068014/3030

Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44, 110 01 Praha 1
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz
(c) 2008 scottmtb.cz * all rights resrved * created by claw * design by exler * xhtml strict 1.0